Ευκολότερη εκτέλεση εφαρμογών Windows στο Linux

Η εταιρεία Lycoris Linux κυκλοφόρησε το PowerPak 1,4 το πρόγραμμα που μπορεί να κάνει εφαρμογές των Windows να τρέχουν στο Linux.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν απαιτεί την ύπαρξη εξουσιοδοτημένου αντίγραφου των Windows, αντίθετα προσπαθεί να “ξεγελάσει” τις εφαρμογές των Windows, ώστε τρέχοντας στο Linux να νομίζουν ότι τρέχουν σε Windows.

http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=132906&liFlavourID=1