Δυσοίωνα στατιστικά στοιχεία για τα Forums

Ομάδα φοιτητών που ασχολούνται με τη μελέτη ανάπτυξης και διείσδυση του διαδίκτυο και των υπηρεσιών που μπορεί να προσφέρει μετά από έρευνα 4 μηνών σχετικά με τις υπηρεσιών Message Boards (πίνακες συζητήσεων ή αλλιώς τα γνωστά μας Forum) παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη. Τόσο μεγάλη , σε σημείο να φτάνουν σε ποσοστά ανάπτυξης αυτή των ροζ σελίδων.

Σύμφωνα λοιπόν με την ομάδα από τη 1-1-2004 έως και 28-4-2004 μετρήθηκαν περίπου 6000 νέα forum. Στο ίδιο διάστημα δημιουργήθηκαν περίπου 9000 νέες σελίδες στο διαδίκτυο.

2 μήνες ακόμα χρειάστηκε η ομάδα ώστε να μετρήσει ξανά όλα τα νέα forum και τις νέες σελίδες και κατέληξε στα εξής συμπεράσματα. Από τα 6000 νέα forum που δημιουργήθηκαν μόνο τα 900 παραμένουν ενεργά 2 με 3 μήνες μετά από τη λειτουργία τους. (δηλαδή το 85% κλείνουν μέσα σε ελάχιστο διάστημα).

Από το υπόλοιπο 15% των forum που παραμένει το 12% μετράει ελάχιστη επισκεψημότητα και πολλές φορές μάλιστα με λιγότερους από 60 εγγεγραμμένους χρήστες.

Πηγή : http://www.agnostos.gr