Δωρέαν πρόγραμμα από την Corel!

H Corel αποφάσισε και δίνει δωρεάν το καινούργιο της πρόγραμμα Corel Snapfire.
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ταξινομεί, οργανώνει, βελτιώνει και έχει ικανότητα διαμοιρασμού φωτογραφιών. Περισσότερα στο Site της Corel: http://www.corel.com/servlet/Satellite?c=Content_C1&cid=1154529389969&lc=en&pagename=CorelCom%2FSnapfire

Download Page: http://www.corel.com/servlet/Satellite?pagename=CorelCom/SnapfireProcessLayout&ppg=CorelCorp/Snapfire/Download/Controller&lang=en&c=Content_C1&cid=1155321099075&stepName=null