Δίκτυα οπτικών ινών σε όλη την Ελλάδα επιδιώκει το υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών

Την πολυαναμενόμενη στρατηγική του υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες για την περίοδο 2008-2013 παρουσίασε χθες ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας με κάλυψη των απομακρυσμένων περιοχών με ασύρματες τεχνολογίες, την εισαγωγή και ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών των δυνατοτήτων της ψηφιακής εποχής.
Το κόστος υλοποίησης της στρατηγικής εκτιμάται σε 3 δισ. ευρώ, όμως, το τελικό ύψος θα καθοριστεί ανάλογα με τις προτάσεις της AT Kearney, ήτοι του συμβούλου που έχει ήδη προσληφθεί προκειμένου να καθορίσει με λεπτομέρειες τις δράσεις και τις κινήσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνει η στρατηγική του ΥΜΕ. Όσον αφορά το που θα βρεθούν τα κεφάλαια αυτά, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθούν κοινοτικά κονδύλια (από το ΕΣΠΑ) και εθνικοί πόροι, όπως και ιδιωτικά κεφάλαια, υπό τη μορφή συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Μάλιστα επεσήμανε ότι δημιουργείται ειδική επιτροπή στο υπουργείο Μεταφορών που μελετά τον τομέα αυτό, ενώ δεν απέκλεισε και την έλευση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Η συνέχεια του άρθρου εδώ:
http://www.weeklytelecom.gr/