Διαθέσιμα Update, των εκδόσεων Central European – για τις εφαρμογές FileMaker

H Άνοδος ΑΕ σας ενημερώνει ότι είναι πλέον διαθέσιμο το νέο update (ενημέρωση) των εκδόσεων Central European για τις εφαρμογές FileMaker Pro 9 και FileMaker Pro Advanced, οι οποίες είναι πλέον συμβατές και με το λειτουργικό Mac OS X Leopard. Εκτός από τη συμβατότητα με το Leopard, το update (9.0v3) επιλύει και κάποια άλλα θέματα, και γι’ αυτό συνιστούμε, σε όλους τους χρήστες των εκδόσεων Central European FileMaker Pro 9 και FileMaker Pro Advanced να κατεβάσουν (http://www.winsoft.eu/support/download-index.php) και να εγκαταστήσουν το update. Να σημειωθεί ότι το νέο update (v3) συμπεριλαμβάνει και όλα τα θέματα που είχαν επιλυθεί στο update v2.


Οι εκδόσεις Central European περιέχουν ειδικά προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά για τους χρήστες των χωρών της Κεντρικής Ευρώπης. Ειδικότερα δε, για τους Έλληνες χρήστες παρέχονται νέα χαρακτηριστικά όπως, προσαρμοσμένο μενού βοήθειας, νέο Instant Web Publishing, ταξινόμηση γλώσσας με την επιλογή Greek Mix, που αναγνωρίζει το λατινικό αλφάβητο και το ταξινομεί μέσα στο ελληνικό κείμενο κ.ά.


Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.anodos.gr  –  210 9717 016