Διαδικασία Επίλυσης Προβλημάτων (Λογικά διαγράμματα)

Για τους "σωστούς" προγραμματιστές που φτιάχνουν πάντα λογικά διαγράμματα πριν προχωρήσουν στον κώδικα :p