Δεν είναι και τόσο αποτελεσματικό το Sender ID Framework…

Η μέθοδος καταπολέμησης του spam μέσω των Sender ID που προτείνει και στηρίζει η Microsoft, από ότι φαίνετε δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι μπορεί να εξασφαλίσει τα mailbox μας από τα spam mails, τουλάχιστον σύμφωνα με τα λεγόμενα της CipherTrust.

http://www.computerweekly.com/articles/article.asp?liArticleID=133004&liFlavourID=1

Sender ID Framework
http://www.microsoft.com/mscorp/twc/privacy/spam_senderid.mspx

http://www.ciphertrust.com/