Βιβλιοθήκη από το μέλλον …

… ετοιμάζει το πανεπιστήμιο του Σικάγο [Chicago State University’s library]. Πρόκειται για ένα τεχνολογικό επίτευγμα που το κάθε βιβλίο θα έχει ένα RFID (radio Frequency ID Chip), και η όλη λειτουργία -εισαγωγή και εξαγωγή βιβλίου- θα γίνεται αυτοματοποιημένη από robot. Τα δεδομένα της βιβλιοθήκης , υπό τον φόβο των καταστροφών, hacker, προβλημάτων, θα αποθηκεύεται και σε άλλα δυο μέρη στον κόσμο [Online Computer Library Center in Dublin, Ohio and the University of Illinois at Urbana-Champaign]. Το όλο εγχείρημα υπολογίζεται να κοστίσει 38 εκατομμύρια δολλάρια.

Στατιστικοί αριθμοί για τους Robo-θηκάριους:

# Top speed of CSU’s robotic librarians: 7 mph
# Average time for a robot to retrieve five books: 2.5 minutes
# Average time for a student to retrieve five books: 2 hours
# Capacity of CSU’s high-density storage: 800,000 volumes

ΠΗΓΗ: http://techzoogle.com/?p=411

http://cybereddie.blogspot.com