Ασύρματη ταχύτητα 360 Mbps από την Siemens

Η Siemens κατόρθωσε να πιάσει ταχύτητες 360 Mbps σε πειραματικές δοκιμές στο κέντρο του Μονάχου χρησιμοποιώντας να τεχνολογία multi-hop (orthogonal frequency division multiplexing (OFDM)). Αυτή δεν είναι η μόνη επίδειξη OFDM που δίνει τόσο ταχύτατες ασύρματες συνδέσεις, δεδομένου ότι και άλλες επιχειρήσεις εργάζονται πάνω σε παραλλαγές της ίδιας τεχνολογίας.

http://www.siemens-mobile.com/cds/frontdoor/0,2241,hq_en_0_67687_rArNrNrNrN_2%253A3,00.html
http://www.tmcnet.com/usubmit/2004/aug/1063103.htm
http://www.sss-mag.com/ofdm.html
http://www.flarion.com/products/flash_ofdm.asp