Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,

Διαβάστε ένα πολύ καλό PDF από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που μπορεί να βοηθήσει και εκπαιδευτικούς και αφορά τα προσωπικά μας δεδομένα και τρόπους προστασίας.

Πρόκειται για ένα καλογραμμένο με απλή γλώσσα κείμενο, που καλύπτει σχεδόν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τα προσωπικά μας δεδομένα και περιλαμβάνει και ασκήσεις για μαθητές, για την περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό υλικό.