Άρχισε η διάθεση της οικογένειας προϊόντων Acronis True Image Echo® για εταιρικά αλλά και εικονικά δίκτυα

Οι IT managers έχουν πλέον ολοκληρωμένη κάλυψη σε θέματα migration, disaster recovery και backup, τόσο για φυσικούς όσο και εικονικούς υπολογιστές.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2007 – Η Acronis, μια από τις διεθνώς καταξιωμένες εταιρείες λογισμικού storage management και disaster recovery, ανακοίνωσε τη διάθεση της οικογένειας προϊόντων True Image Echo®. Οι χρήστες μπορούν πλέον να κάνουν backup και restore σε φυσικούς και εικονικούς servers χρησιμοποιώντας μια και μόνη, ενιαία εφαρμογή.

Το True Image Echo® μπορεί να λειτουργήσει σε όλους τους Windows και Linux servers, αλλά και σε desktop υπολογιστές, είτε είναι φυσικοί είτε εικονικοί. Επίσης υποστηρίζει όλα τα σημαντικά λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για εικονικούς servers όπως τα: VMware, Microsoft και Parallels.

“Η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο προϊόν, ικανό να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που συνδέο-νται με το backup, το disaster recovery, καθώς και το migration μεταξύ φυσικών και εικονικών συστημάτων είναι πλέον επιτακτική απαίτηση των IT managers” δήλωσε ο Walter Scott, διευθύ-νων σύμβουλος της Acronis.

Αξιοποιώντας το Acronis Virtual Live Data Format για να απεξαρτήσει το περιεχόμενο των σκλη-ρών δίσκων από την εκάστοτε πλατφόρμα ή το format των αρχείων, το Acronis True Image Echo® δημιουργεί ένα μεταφέρσιμο image, ανεξάρτητο από την πλατφόρμα του hardware, το οποίο μπορεί να αποκατασταθεί άμεσα με τη διαδικασία του restore σε (και από) οποιαδήποτε εικονική ή φυσική μηχανή. Η διαδικασία ολοκληρώνεται απλά και εύκολα με τη χρήση του Acronis Universal Restore.

Στα νέα χαρακτηριστικά του Acronis True Image Echo® περιλαμβάνονται:

• Υποστήριξη VMDK
• Event-driven backups καθοδηγούμενα από τις αλλαγές διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου
• Υποστήριξη δυναμικών δίσκων
• Wake on LAN
• VMware consolidated backup
• Κρυπτογράφηση αρχείων με αλγόριθμους 256-bit

Η οικογένεια επιχειρηματικών λύσεων Acronis True Image Echo® περιλαμβάνει εκδόσεις για Win-dows και Linux που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο από servers όσο και από workstations, που λειτουργούν είτε συνδεδεμένα σε δίκτυο είτε αυτόνομα. Όλες οι εκδόσεις περιλαμβάνουν δυνατότητες σχεδιασμένες να αντιμετωπίσουν και να βελτιώσουν την αποκατάσταση καταστροφών δεδομένων, καθώς επίσης και να διευκολύνουν το migration συστημάτων προς και από εικονικούς servers.

Σχετικά με την Acronis (www.acronis.eu)
Η Acronis είναι μια από τις ηγέτιδες εταιρείες στην παροχή προηγμένων λύσεων storage management και disaster recovery. Διαθέτει εφαρμογές λογισμικού που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προστατεύσουν τα μηχανογραφικά τους δεδομένα και ταυτόχρονα να διαφυλάξουν τη διαθεσιμότητα, την ασφάλεια και το recoverability της μηχανογραφικής τους υποδομής.
Οι τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες της Acronis σε θέματα disk imaging και disk management, έχουν κερδίσει όχι μόνο την ευρεία αναγνώριση από το σύνολο της βιομηχανίας υψηλής τεχνολογίας, αλλά και πολυάριθμα βραβεία για την υπεροχή τους σε τομείς όπως η προστασία δεδομένων, το backup, το system deployment και το server migration, τόσο για μηχανικές όσο και για εικονικές πλατφόρμες servers.

Σχετικά με την ADAOX (www.adaox.com)
Η ADAOX συστήθηκε το 2001, με στόχο την προώθηση και διανομή κορυφαίων λογισμικών λύσεων ασφά-λειας και ανάκτησης δεδομένων, στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρι-κής. Σήμερα διαθέτει γραφεία στη Λευκωσία, στην ΑΘήνα και στο Ντουμπάι, καθώς και ένα δίκτυο 500 συνεργαζόμενων εταιρειών σε 13 χώρες, προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα προϊόντων antivirus, antispam, web filtering και monitoring, intrusion detection, Internet bandwidth optimization καθώς και λύσεις για backup, data deployment.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα προϊόντα και τις λύσεις της Acronis παρακαλούμε επισκεφθείτε το http://www.acronis.com ή επικοινωνήστε με την εταιρεία:

ADAOX HELLAS
Σεμιτέλου 6, 11528 Αθήνα
Τηλ: (210) 7759270
Fax: (210) 7708955
e-mail: info@adaox.com