Αποδοτική εκμετάλλευση των υπολογιστικών πόρων του υπολογιστή : PeakStream

Μια νέα εταιρεία με το όνομα PeakStream εμφανίστηκε πρόσφατα προσφέροντας μια σειρά από προγραμματιστικά εργαλεία με στόχο την αύξηση των επιδόσεων σε συστήματα που περιλαμβάνουν πολλαπλούς επεξεργαστές ακόμα και κάρτες γραφικών.

Ουσιαστικά η εταιρεία προσφέρει μια σειρά από APIs (Application Programming Interfaces) μέσω των οποίων ένας προγραμματιστής μπορεί να επικοινωνήσει με μια virtual machine που αναλαμβάνει την διαχείριση πολλαπλών υπολογιστικών πόρων όπως και την διαχείριση της μνήμης. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά οι δυνατότητες που υπάρχουν για παράδειγμα στις κάρτες γραφικών που προσφέρουν πάρα πολύ υψηλή απόδοση σε υπολογισμούς floating point.

Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο άρθρα του TgDaily.com ή πιο τεχνικά στο σχετικό άρθρο του ArsTechnica. Το site της εταιρείας είναι στην διεύθυνση : http://www.peakstreaminc.com/