Ανεβαίνει το Debian !

To debian είναι το πλέον αναπτυσσόμενο linux για διακομιστές με περισσότερα από 1,2 εκατομμύρια ενεργά sites για τον Δεκέμβρη. Το Redhat είναι η πιο δημοφιλής διανομή στον χώρο των διακομιστών, και είναι μάλιστα και πιο δημοφιλής στους μη-προγραμματιστές Linux. Αλλά επειδή το όνομα Redhat είναι διαθέσιμο πλέον μόνο για εμπορικούς σκοπούς, έχουν δημιουργηθεί κάποιες νέες διανομές από τις οποίες η πιο ενδιαφέρουσα φαίνεται να είναι το CentOS, λειτουργικό που είναι compiled τα sources που δίνει η Redhat από τους επίσημους servers της λόγω της άδειας GPL.

link