Ανεβαίνει ο Mozilla Firefox…

Ο πόλεμος των web browsers επιστρέφει, χάρη στα πολλά κενά ασφαλείας του IE που ανακαλύπτονται τελευταία και τις τελευταίες εκδόσεις του Mozilla Firefox. Μέσα σε 9 μήνες ο Firefox διπλασίασε τους χρήστες του και “έπιασε” πλέον ένα συνολικό ποσοστό χρηστών της τάξης των 14.9%

http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
http://www.mozilla.org/products/firefox/