Ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών απο την Forthnet

Η FORTHnet σύμφωνα με τη στρατηγική της που έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη βέλτιστη δομή κόστους παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και τη δικτυακή της αυτονομία, προχωρά στην υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου 2006-2009 και ειδικότερα στην ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών. Σε πρώτη φάση η εταιρία ανέθεσε μετά από σχετικές διαπραγματεύσεις στην εταιρεία ΙΝΤΡΑΚΑΤ την μελέτη και κατασκευή μητροπολιτικού δικτύου οπτικών ινών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης συνολικού μήκους 40 χιλιομέτρων. Το δίκτυο πρόκειται να συνδέσει υφιστάμενα γραφεία και εγκαταστάσεις της εταιρείας, σταθμούς σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κέντρα του ΟΤΕ για συνεγκατάσταση με σκοπό την ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και υπηρεσιών καθώς και περιοχές σημαντικού εμπορικού ενδιαφέροντος, καλύπτοντας μελλοντικές απαιτήσεις χωρητικότητας. Το έργο πρόκειται επίσης να καλύψει ανάγκες στο πλαίσιο του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που ήδη υλοποιείται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης διασυνδέοντας φορείς του Δημοσίου Τομέα.

http://www.presspoint.gr/release.asp?id=85133