Ανακοίνωση από τον ΟΤΕ

Ανακοίνωση από τον ΟΤΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το παρακάτω μήνυμα αφορά ΜΟΝΟ κατόχους/χρήστες των συσκευών jetSpeed 520 ή jetSpeed 520i της Intracom.

Αγαπητέ πελάτη,

Η εταιρία Intracom μας ανακοίνωσε ότι έχει αναπτύξει νέο λογισμικό για τα ADSL modems “jetSpeed 520” και “jetSpeed 520i”. Το λογισμικό αυτό αναπτύχθηκε από την Intracom για να αντιμετωπίσει προβλήματα ασφάλειας που σχετίζονται με κακόβουλες και παράνομες απόπειρες πρόσβασης στις εν λόγω τερματικές συσκευές και είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο υποστήριξης του εν λόγω εξοπλισμού:

http://www.intracom.gr/helpdesks/jetspeed/js520/sw/software_gr.htm.

Ενημερώνουμε όσους χρησιμοποιούν τα ADSL modems “jetSpeed 520” και “jetSpeed520i” ότι θα πρέπει άμεσα να προβούν στην εγκατάσταση του παραπάνω λογισμικού.

Σας συνιστούμε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήματα το παραπάνω site προκειμένου να ενημερώνεστε για τις συνεχόμενες αναβαθμίσεις του συγκεκριμένου λογισμικού.

Επιπλέον, καθώς πρόκειται για θέμα ασφάλειας, κρίνεται απαραίτητο να προβείτε στις παρακάτω ενέργειες για την προστασία σας:

· άμεση αλλαγή του κωδικού διαχείρισης (password) του εξοπλισμού,

· άμεση αλλαγή* του κωδικού πρόσβασης (password) για τη σύνδεσή σας στο Internet.

Στην περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη σχετικά με θέματα του εν λόγω εξοπλισμού παρακαλούμε καλέστε το ADSL Help Desk του ΟΤΕ στο 1242.

Στην περίπτωση που χρειαστείτε τεχνική υποστήριξη σχετικά με θέματα που αφορούν στην πρόσβαση στο Internet παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της ΟΤΕΝΕΤ http://www.otenet.gr/hd/ ή καλέστε το 801 11 35555.

Με εκτίμηση,

ΟΤΕΝΕΤ Α.Ε.

* Σας υπενθυμίζουμε, πως πρέπει να αλλάζετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον “Κωδικό Πρόσβασης (Password)” σας στο Internet σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στο http://www.otenet.gr/hd/, και συγκεκριμένα στην ενότητα “Αλλαγή Password”.

Σημείωση: H ανακοίνωση είναι γνήσια και αντίγραφο αυτής βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών της ΟΤΕΝΕΤ http://www.otenet.gr/hd/