Αναβαθμιζει το δικτυο της η Forthnet.

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας της FORTHnet για παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, την Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου στις 6 π.μ. είναι προγραμματισμένη αναβάθμιση της κεντρικής διασύνδεσης με το δίκτυο ADSL του ΟΤΕ στα 2Gbps. Οι εργασίες θα διαρκέσουν μία με δύο ώρες, κατά την διάρκεια των οποίων η υπηρεσία ADSL θα παρουσιάζει μειωμένη απόδοση και θα παρατηρούνται διακοπές της υπηρεσίας για διαστήματα 5-10 λεπτών. Οι εργασίες θα επηρεάσουν όλους τους χρήστες ADSL. Επιπλέον για μικρό χρονικό διάστημα 2-3 λεπτών θα διακοπεί και η παροχή πρόσβασης στο Internet στους χρήστες dialup μέσω PSTN ή ISDN.

http://www.forthnet.gr/templates/support.aspx?c=658