Άμεση ανάγκη έναρξης κύκλου διορθώσεων των μαζεμένων προβλημάτων του πυρήνα 2.6 του Linux ζήτησε ο Andrew Morton

Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκε σε πολλά sites στο διαδίκτυο η ανακοίνωση του Andrew Morton, του δεύτερου καλύτερου προγραμματιστή του πυρήνα του Linux (πρώτος θεωρείτε ο Linus Torvalds), που καλούσε όλους τους προγραμματιστές του Linux να ξεκινήσουν έναν κύκλο διορθώσεων των αρκετών μαζεμένων λαθών του πυρήνα 2.6 (bug-fixing), που κυρίως αφορούν παλιότερης τεχνολογίας συστήματα και περιφερειακά. Μάλιστα μέσα στις δηλώσεις του Morton ξεχώρισε και η παρακάτω φράση “I believe the 2.6 kernel is slowly getting buggier. It seems we’re adding bugs at a higher rate than we’re fixing them.”, («πιστεύω πως ο πυρήνας 2.6 αργά αλλά σταδιακά γίνετε ολοένα και πιο προβληματικός (buggier). Φαίνεται πως προσθέτουμε bugs σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτά που διορθώνουμε»).

Σήμερα ο ίδιος ο Linus, επαλήθευσε τον Morton και τόνισε και αυτός τον κίνδυνο επέκτασης των προβλημάτων, που μπορεί να επιφέρουν αστάθεια και ανασφάλεια σε ολόκληρο το λειτουργικό, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και επιδιορθώσεις ώστε να επιτευχθεί σταθερότητα του πυρήνα.

Links:
http://news.zdnet.co.uk/0,39020330,39267255,00.htm
http://www.linux.com/article.pl?sid=06/05/08/1439236
http://kerneltrap.org/node/10
http://news.google.com/news?hl=en&ned=us&ie=UTF-8&ncl=http://www.linuxdevices.com/news/NS8779577691.html