Αλλαγές στο Activation των Windows XP

Στις 28 Φεβρουαρίου, η Microsoft θα θέσει εκτός λειτουργίας την ενεργοποίηση μέσω Διαδικτύου, για όλα τα κλειδιά προϊόντων της Microsoft Windows XP που βρίσκονται στα πιστοποιητικά των ετικετών αυθεντικότητας (COA) που διανέμονται μέσω OEMs, θεωρώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα περιορίσει την πειρατεία των (COAs).
Για να μειώσει την παράνομη κίνηση αυτών των κλειδιών προϊόντων OEM η Microsoft θα θέσει εκτός λειτουργίας τη δυνατότητα ενεργποίησης αυτών των κλειδιών OEM μέσω του Διαδικτύου.
Όταν ένας πελάτης ή ένας μεταπωλητής προσπαθήσει να ενεργοποιήσει ένα τέτοιο κλειδί, που βρίσκεται στον κατάλογο “αχρηστευμένων” κλειδιών, ο online product activation wizard θα τους καθοδηγεί και θα καλεί τη Microsoft, όπου ένας αντιπρόσωπος εξυπηρετήσεως πελατών μπορεί να τους βοηθήσει περαιτέρω. Οι κεντρικοί χειριστές κλήσης που θα λαμβάνουν αυτές τις κλήσεις θα διανέμουν μόνο ένα κλειδί συμπληρωματικής προμήθειας στους πελάτες που θ’ απαντούν σωστά σε μια σειρά ερωτήσεων που θα ελέγχονται για τη νομιμότητά τους.

http://www.aviransplace.com/index.php/archives/2005/02/22/changes-in-windows-xp-product-activation/