Αλλαγές στις άδειες χρήσης της MySQL

Οι υπεύθυνοι της MySQL άλλαξαν την Τρίτη τον τρόπο χορήγησης αδειών και τιμολόγησης, βελτίωσαν τα σχέδια υποστήριξής της, και έφτιαξαν και ένα σύστημα συναγερμών ασφαλείας σε μια προσπάθεια να πείσουν περισσότερες επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν ανοιχτού κώδικα βάσεις δεδομένων.
Μεταξύ των αλλαγών, η MySQL τώρα θα προσφέρει τη βάση δεδομένων του με ετήσια συνδρομή που περιλαμβάνει την υποστήριξη της και σε τιμές που κυμαίνονται από $595 ($295 μέχρι το τέλος Μαρτίου) ως $4.995 ανά κεντρικό υπολογιστή, ανάλογα με το πλάνο υποστήριξης που αγοράζεται.

http://www.techweb.com/wire/software/60400977
http://www.mysql.com/network/