Ακόμα και στα Samoa το διαδίκτυο

Οι κάτοικοι των τροπικών νησιών Σαμόα ευελπιστούν στην αύξηση των πωλήσεων των παραδοσιακών προϊόντων που κατασκευάζουν χάρη στο διαδίκτυο.