Αυτοεπισκευαζόμενα chips από την IBM

Η ΙΒΜ ανέπτυξε μια νέα τεχνολογία που ονομάζει eFuse η οποία στην ουσία δίνει την δυνατότητα στους ημιαγωγούς να αυτοεπισκευάζονται. Η IBM υποστηρίζει ότι η τεχνολογία eFuse θα αλλάξει τον τρόπο που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ενσωματώνονται σε ηλεκτρονικά προϊόντα όπως υπολογιστές, κινητά και ετικέττες RFID, τα chips.

http://www-03.ibm.com/chips/news/2004/0730_efuse.html
http://www.reed-electronics.com/electronicnews/article/CA440647?spacedesc=news
http://cio-today.newsfactor.com/story.xhtml?story_id=26134
http://www.techspot.com/story14506.html
http://eetimes.com/semi/news/showArticle.jhtml;jsessionid=G55UPRA5WVSVKQSNDBCCKHQ?articleID=26100903