Αυτά τα Χριστούγεννα στο Samsung Fun Club όλοι μιλούν για δώρα.

Αυτά τα Χριστούγεννα στο Samsung Fun Club ( http://samsung.12hit.com ) όλοι μιλούν για δώρα. Κάθε μέρα που εισέρχεστε σας εμφανίζονται 10 τυχαία είδη που αντιστοιχούν σε κινητά τηλέφωνα Samsung. Τα τηλέφωνα αυτά έχουν επιλεγεί από 5 διαφορετικά τηλέφωνα που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Αυτά είναι ο στόχος σας. Συγκεντρώστε 5 κινητά του ιδίου είδους!

http://samsung.12hit.com