Αύξηση έως και 50% των πωλήσεων των AMD Athlon 64 προβλέπεται για το 2ο εξάμηνο του 2004.

Οι μειωμένες τιμές και οι αυξημένες επιδόσεις των Athlon 64 πιστεύουν πως θα αυξήσουν τις πωλήσεις των τους έως και 50%.

http://www.theregister.co.uk/2004/08/16/amd_athlon_64_sales_h2/