Για γρήγορα downloads – ftp.ntua.gr

Αν είστε από αυτούς που κατεβάζουν προγράμματα από το διαδίκτυο και ψάχνεται για γρήγορους ftp server με software ανοικτού κώδικα (open source) και ελεύθερο λογισμικό, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα τον FTP Server του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο όποιος αυτήν την στιγμή περιέχει περισσότερο από 1TB (TerraBytes) λογισμικό ανοιχτού κώδικα και ελεύθερου λογισμικού, συμπεριλαμβάνων τα περισσότερα από τα σημαντικότερα distros Linux, όπως τον πυρήνα Fedora, Debian, Mandrake, Knoppix (ακόμη και την Ελληνική εκδοχή) κ.λ.π….

http://ftp.ntua.gr/