9 χρόνια για 750.000$/μήνα

Είναι 30 ετών και ήταν στους 8 μεγαλύτερους spammers στον κόσμο. Τα κέρδη του 750.000$ το μήνα περίπου. Καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση από δικαστήριο της Βιρτζίνια.
Δήλωσε οτι δεν θα ασχοληθεί πάλι με το “email marketing business”, όπως αποκάλεσε την δραστηριότητά του.

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/4426949.stm