Χίλια κι ένα μιλιονια για την Intel

Το μεγαλύτερο πρόστιμο που επιβλήθηκε ποτε σε εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε την χαρά να λάβει η Ιντελ. Η εταιρεία θα αναγκαστεί να καταβάλει το ποσο αυτό διότι βρέθηκε ενοχη για μεθόδους αθέμιτου ανταγωνισμού εναντίον της AMD. H Intel κατά τα έτη 2002-2007 πλήρωνε, η προσέφερε εκπτώσεις στους επεξεργαστές της σε κατασκευαστές ετοίμων συστημάτων με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν θα προωθούσαν υπολογιστές με επεξεργαστές της AMD. Σε μια περίπτωση αποδειχθηκε ότι η Intel πλήρωνε την MEDIA MARKT ώστε αυτή να μην διαθέτει από τα καταστήματα της υπολογιστικά συστήματα με επεξεργαστές AMD.

http://www.theinquirer.net/inquirer/news/1137311/intel-guilty-fined-eur1-06-billion-eu