Χαμηλή διείσδυση του Ίντερνετ στα νοικοκυριά

Τη χαμηλή διείσδυση στα νοικοκυριά, αποκαλύπτει έρευνα της ΕΕΤΤ

Η διείσδυση του Internet στα ελληνικά νοικοκυριά ανέρχεται σε 16% περίπου, σύμφωνα με την έρευνα καταναλωτών για θέματα ηλεκτρονικών επικοινωνιών που πραγματοποίησε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Τα κύρια αποτελέσματα της έρευνας είναι τα ακόλουθα:
* Αναφορικά με τον τρόπο σύνδεσης, το 86% περίπου εξυπηρετείται μέσω dial-up συνδέσεων (PSTN, ISDN).
* Η μέση εβδομαδιαία χρήση του Διαδικτύου από το σπίτι από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, είναι 1-2 ώρες για το 25,2% των χρηστών του Διαδικτύου.
Ζ Σε ό,τι αφορά στην ευρυζωνική σύνδεση, ακόμα και στα νοικοκυριά με dial-up πρόσβαση στο Διαδίκτυο, παρατηρείται έλλειψη ενδιαφέροντος ή/και αναγκαιότητας (43%) για μια τέτοια σύνδεση καθώς και υψηλό επίπεδο έλλειψης σχετικής ενημέρωσης (25%).
Ζ
Σταθερή Τηλεφωνία
* Η διείσδυση της σταθερής τηλεφωνίας στα νοικοκυριά της χώρας ανέρχεται σε ποσοστό 87%, το οποίο αντιστοιχεί σε 3.220.000 νοικοκυριά περίπου.
* Ποσοστό 82,3% των νοικοκυριών χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον ΟΤΕ και το 17,7% χρησιμοποιεί και/ ή μόνο εναλλακτικούς παρόχους.
* Αναφορικά με τα κριτήρια επιλογής παρόχου σταθερής τηλεφωνίας, οι χαμηλές χρεώσεις κλήσεων (87,5%) αποτελούν το σημαντικότερο παράγοντα, με την ποιότητα των συνδιαλέξεων να ακολουθεί (31,5%).
Ζ Περίπου 1 στα 2 νοικοκυριά ξοδεύει 25-50 ευρώ το μήνα για το σταθερό τηλέφωνό του.