Υπηρεσία Ενημέρωσης της Sony Ericsson

Αν έχετε κάποιο από τα smart phones (p800,p900,p910i) της Sony Ericsson τότε ίσως πρέπει να επισκεφτείτε τον εν λόγω δικτυακό τόπο. Το παρακάτω link οδηγεί στο url αναβάθμισης του p910i στην τελευταία του έκδοση.

http://www.sonyericsson.com/spg.jsp?cc=gr&lc=el&ver=4000&template=ps1_1_5_7&zone=ps&lm=ps1_1&pid=10183