Υπερβολική δόση… πληροφοριών

Οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς και αυτοί που ανήκουν στις ασθενέστερες οικονομικά τάξεις δυσκολεύονται αρκετά να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις στα ζητήματα ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και σε αυτά που άπτονται θεμάτων ασφαλείας.

Αυτά υπήρξαν τα ευρήματα μιας αναφοράς της εταιρίας Ofcom, η οποία αναφέρει επιπλέον πως οι άνθρωποι απογοητευμένοι σταμάτησαν να ασχολούνται και να πειραματίζονται με τις νέες τεχνολογίες επειδή -ανάμεσα στα άλλα- κυριολεκτικά “βομβαρδίζονται” με πληροφορίες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν ή ανακριβείς ή απλά έμπλεες “άχρηστων” πληροφοριών.

http://tech.pathfinder.gr/IT/computers/44.html