Τρεις online ψηφιακές βιβλιοθήκες που αξίζει να γνωρίζετε europeana.eu, wdl.org και eol.org

Ο σκοπός του web είναι να προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορία. Αναφέρουμε μερικές πολύ αξιόλογες προσπάθειες που φιλοξενούν τεράστιο όγκο πληροφοριών αλλά δεν είναι τόσο διαδεδομένες όσο θα τους άξιζε:

  • Η ευρωπαϊκή βιβλιοθήκη Europeana, περιέχει περισσότερα από δύο εκατομμύρια ψηφιακά θέματα, βιβλία, χάρτες, ηχογραφήσεις, φωτογραφίες, αρχειακά έγγραφα, πίνακες και ταινίες, προερχόμενα από τις εθνικές βιβλιοθήκες και τα πολιτιστικά ιδρύματα των 27 κρατών μελών της ΕΕ.
  • Δεύτερη αναφορά είναι η Παγκόσμια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της UNESCO που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση σε χιλιάδες τίτλους βιβλίων, σπάνια χειρόγραφα, χάρτες και ηχητικά ντοκουμέντα.
  • Μια επίσης ενδιαφέρουσα εγκυκλοπαίδεια είναι η Εγκυκλοπαίδεια της Ζωής (Elixir of Life) όπου γίνετε μια προσπάθεια καταγραφής όλων των ζωντανών οργανισμών του πλανήτη.