Το 22% των Ελληνων χρηστων του διαδυκτιου χρησιμοποιεί Firefox.

H Γαλλική εταιρεία διαδυκτιακων μετρήσεων Xiti έδωσε στην δημοσιότητα μια καρτέλα με στατιστικά στοιχεία για την χρήση του Firefox στην Ευρωπη.Ο browser από ότι δείχνουν οι μετρήσεις της εταιρείας χρησιμοποιείτο από το 20% και πλέον των Ευρωπαίων.Η υψηλότερη διείσδυση του έχει γίνει στην Φινλανδία και την Γερμανία,στις οποίες η χρήση του έχει ξεπεράσει το 30%.Ενδιαφερον είναι και το ποσοστό των Ελλήνων που δείχνουν να τον επιλέγουν, οι οποίοι φτάνουν το 22%.
Η εταιρεία όμως αναφέρει ότι επειδή η μέτρηση έγινε Κυριακή (στις 8/1),πιθανώς τα ποσοστά του να είναι τελικά χαμηλότερα γιατί δεν έχουν μετρηθεί οι εταιρείες,οι οποίες σε μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιούν τον Internet Explorer.

http://www.xitimonitor.com/etudes/equipement4.asp
http://news.zdnet.co.uk/0,39020330,39247539,00.htm