Το 2005 θα είναι η χρονιά των handhelds…

…ή αλλιώς Nintendo DS εναντίον Playstation Portable (PSP)! H πρώτη κατέχει το 90% της Αμερικάνικης αγοράς ενώ η δεύτερη μετά από πωλήσεις περισσοτέρων από 500000 κομματιών στην Ιαπωνία αποφάσισε ότι ήρθε η ώρα να εισέλθει στην Αμερικάνικη αγορά…
Η “μάχη” αναμένεται με ενδιαφέρον (προς όφελος των καταναλωτών πάντα!).

http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/click_online/4175141.stm