Το «Storm worm» δεν είχε κανένα σημαντικό αντίκτυπο.

Η Inter Engineering συμβουλεύει σκεπτικισμό στους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών

Το «Storm worm» που στάλθηκε μαζικά την προηγούμενη Παρασκευή δεν είχε κανένα σοβαρό αντίκτυπο, σύμφωνα με την ομάδα υποστήριξης της Inter Engineering, βασισμένο στις ελάχιστες κλήσεις υποστήριξης που δέχτηκε σχετικές με αυτό το ζήτημα.

Ο Διευθυντής της Inter Engineering Josmaarten Swinkels σχολιάζει: «Το σημαντικότερο σε αυτή την περίπτωση είναι ο χρόνος που επιλέχθηκε να σταλεί το «Storm worm». Και επιλέχτηκε προσεκτικά προκειμένου να είναι αυξημένες οι πιθανότητες που οι άνθρωποι θα άνοιγαν τα επισυναπτόμενα μηνύματα στο ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείο. Φυσικά οι δημιουργοί του δεν το δημιούργησαν την Παρασκευή. Το είχαν ήδη έτοιμο και περίμεναν τη σωστή στιγμή να το διαδώσουν. Η μόνη πραγματικά καλή προστασία ενάντια στις zero-day επιθέσεις, όπως αυτές, είναι μια ευρεστική προσέγγιση – όπως εφαρμόζεται στις επαγγελματικές λύσεις κατά των ιών και, πολύ περισσότερο, οι χρήστες υπολογιστών να είναι καλά εκπαιδευμένοι στα ζητήματα ασφάλειας. Ακόμη μια φορά η Inter Engineering συμβουλεύει τους ανθρώπους να σκέφτονται σωστά όταν λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα με ασυνήθιστο περιεχόμενο και να μην ανοίγουν ποτέ συνημμένα αρχεία, εκτός αν είναι απολύτως βέβαιοι για την προέλευση και την πρόθεσή τους».

http://www.inter.gr