Το πρόγραμμα Galileo εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση από τον κοινοτικό προϋπολογισμό.

Το πρόγραμμα Galileo,το επονομαζόμενο και "ευρωπαϊκό GPS",εξασφάλισε πρόσφατα την απαιτούμενη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του, από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Κύριο χαρακτηριστικό του Galileo είναι ο ακριβής προσδιορισμός θέσης μέσω δορυφόρων.Το φάσμα εφαρμογών του Galileo είναι ιδιαίτερα ευρύ και κυμαίνεται από τη γεωργία και την τοπογραφία, μέχρι την αλιεία, την έρευνα αλλά και τον τουρισμό. Ιδιαίτερα ωστόσο θα ωφελήσει τις επικοινωνίες. Δεδομένου ότι το Galileo αποτελεί πρόγραμμα στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο ενός απλού ερευνητικού προγράμματος, αποφασίστηκε η πλήρης κάλυψη της δαπάνης για το σύνολο της εγκατάστασης του Galileo από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, δηλαδή από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Το σύνολο των εξόδων που συνεπάγεται η εγκατάσταση του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 3,4 δις Ευρώ για την περίοδο 2007-2013. Πηγή:http://ec.europa.eu/dgs/energy_transport/galileo/whatsnew/index_en.htm