Το New Scientist αναφέρει ότι η Ινδία έχει εκτοξεύσει τον πρώτο εκπαιδευτικό δορυφόρο

Ο πρώτος δορυφόρος που αφιερώνεται αποκλειστικά στην από απόσταση εκμάθηση (e-learning), ο EDUSAT, θα χρησιμοποιήσει την μέθοδο των εικονικών τάξεων (virtual classrooms) για να μπορέσει να εκπαιδεύσει παιδιά που βρίσκονται σε μακρινά χωριά, να προσφέρει ποιοτική τριτοβάθμια εκπαίδευση στους σπουδαστές που βρίσκονται σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση σε καλά τεχνικά ιδρύματα, να παρέχει προγράμματα βασικής εκπαίδευσης ενήλικων αλλά και σεμινάρια κατάρτισης για δασκάλους. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να παρακολουθηθούν από οποιαδήποτε τηλεόραση μέσω ενός απλού και φθηνού αποκωδικοποιητή αξίας 65 $.

http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996423