Το κρατος δεν αναγνωριζει τα πτυχια που δινει.

Το ΠΔ 44/2005 για το προσοντολόγιο του δημοσίου προβλέπει ως υποχρεωτικό προσόν για συμμετοχή στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ τη γνώση της χρήσης Η/Υ που αποδεικνύεται με: (1) τίτλους σπουδών πληροφορικής τριτοβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, (2) τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από την αναλυτική βαθμολογία των οποίων προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει παρακολουθήσει τουλάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα Πληροφορικής ή χρήσης υπολογιστών και (3) μέχρι 31/12/2005, με εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών.

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, η ολομέλεια του ΑΣΕΠ, αποφάσισε στις 23/6/2005 ότι μέχρι 31/12/2005, η απόδειξη της γνώσης χρήσης Η/Υ μπορεί να γίνεται και με πιστοποιητικά που πωλούν οι ιδιωτικές εταιρείες ECDL Hellas, Vellum Global Educational Services και Infotest. Η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά της. Έτσι, 600.000 πολίτες που έχουν παρακολουθήσει μαθήματα πληροφορικής στη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευσης υποχρεώνονται να πληρώσουν τις ανωτέρω ιδιωτικές εταιρείες προκειμένου να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ !

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί πλήττει το κύρος του ΑΣΕΠ και του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Γι΄ αυτό και η ρύθμιση περί αναγνώρισης τεσσάρων μαθημάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει να επεκταθεί ώστε να περιλάβει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεδόμενου ότι μαθήματα Πληροφορικής, εκτός από την τριτοβάθμια, και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσια, τεχνικά επαγγελματικά εκπαιδευτήρια και ενιαία λύκεια) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Για το σκοπό αυτό η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας έχει ήδη καταθέσει υπόμνημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και το ΑΣΕΠ.
http://www.epe.org.gr/showarticle.jsp?articleid=225