Το Ευρωκοινοβούλιο λέει ΟΧΙ στις πατέντες λογισμικού

Σήμερα 6-7-2005
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε με συντριπτικό ΟΧΙ (648 ψήφους έναντι 14), έναν νόμο σχετικά με την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Απαιτούνταν 367ψήφοι από τους 732, που αποτελούν την ολομέλεια.

Μ’ αυτόν τον τρόπο δόθηκε τέλος σ’ έναν ‘πόλεμο’ που είχε ξεσπάσει εδώ και 3 χρόνια, μεταξύ μεγάλων εταιρειών που ασχολούνται με προγράμματα πληροφορικής (Nokia, Siemens, κλπ) και των υποστηρικτών του open source.

Περισσότερα
http://www.eweek.com/article2/0,1895,1834392,00.asp
http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/4655955.stm
http://www.siliconrepublic.com/news/news.nv?storyid=single5055