Το μπάλωμα, του μπαλώματος, ω μπάλωμα….

Aυτό το θέμα αφορά συστήματα που τρέχουν τα Windows XP 32/x64 και Windows Server 2003 32/x64/Itanium. Δείτε το παρακάτω σενάριο:
Ακολουθείτε τις οδηγίες της Microsoft και εφαρμόζετε το patch σύμφωνα με τις οδηγίες στο άρθρο 916089. Μετά προσπαθείτε να εγκαταστήσετε ένα update από τo Windows Update ή από το Microsoft Update.
Σ’ αυτό το σενάριο, το Svchost.exe σταματάει ν’ ανταποκρίνεται. Επιπρόσθετα εσείς δέχεστε ‘επίθεση’. Αυτή η ‘επίθεση’ σταματά τα services του Server και του Workstation.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα συμπτώματα εγκατάστασης του μπαλώματος 916089 δείτε τα παρακάτω:

FIX:When you run Windows Update to scan for updates that use Windows Installer, including Office updates, CPU utilization may reach 100 percent for prolonged periods

Download:
Update for Windows XP (KB927891)
Update for Windows XP x64 Edition (KB927891)
Update for Windows Server 2003 (KB927891)
Update for Windows Server 2003 x64 Edition (KB927891)
Update for Windows Server 2003 for Itanium-based Systems (KB927891)

http://www.neowin.net/
http://support.microsoft.com/?kbid=927891