Τι θα λέγατε για ένα ταξιδάκι….στο χρόνο;

Η έννοια των ταξιδιών στον χρόνο είναι γεμάτο με ανήσυχα παράδοξα

wormholeΕάν πάτε πίσω στον χρόνο και συναντήσετε τους γονείς σας νέους, τότε δεν θα μπορούσατε να τους χωρίσετε και να αποτρέψετε έτσι τη γέννησή σας – ακόμα κι αν το θελήσετε, αυτό υποστηρίζει ένα νέο κβαντικό μοντέλο.

Οι ερευνητές σκέπτονται ότι το ταξίδι στον χρόνο μπορεί να εμφανιστεί μέσα σε ένα είδος συστήματος ανατροφοδότησης πληροφοριών όπου η προς τα πίσω στον χρόνο μετακίνηση είναι δυνατή, αλλά μόνο με έναν τρόπο που είναι ‘συμπληρωματική’ στο παρόν.

Με άλλα λόγια, μπορείτε να πάτε πίσω στον χρόνο και να δείτε τι συμβαίνει, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα που θα αλλάξει το παρόν από το οποίο φύγατε.

Το νέο μοντέλο, που χρησιμοποιεί τους νόμους της κβαντικής μηχανικής, ξεφορτώνεται το διάσημο παράδοξο που περιβάλλει το χρονικό ταξίδι.

Παράδοξο που εξηγείται

Το ταξίδι στον χρόνο και ειδικά στο παρελθόν απασχολούσε και αιχμαλώτισε πάντοτε την ανθρώπινη φαντασία. Σύμφωνα με τις θεωρίες που ανέπτυξε ο Albert Einstein και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της φυσικής, το ταξίδι στον χωρόχρονο, θεωρητικά και υπό προϋποθέσεις, μπορεί να επιτευχθεί. Έτσι, θεωρητικά πάντα, ο υποθετικός χρονοταξιδιώτης θα μπορούσε να επιστρέψει σε ένα χρονικό σημείο στο οποίο ο ίδιος δεν θα είχε ακόμη γεννηθεί.

Ολόκληρο το άρθρο: http://www.physics4u.gr/news/2005/scnews2007.html