Τι σχέση μπορεί να έχει ο Schwarzenegger με το Linux;

Και όμως ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια έκανε πρόταση για χρήση open source λογισμικού και όχι μόνο για να μειωθεί το κόστος, αλλά επειδή τα θεωρεί και πιο ασφαλή και πιο προσαρμόσιμα!

http://www.electricnews.net/news.html?code=9549977