Τι αλλάζει με την εγκατάσταση του Microsoft Windows XP Service Pack 2

Η Microsoft για να επιλύσει μερικά από τα προβλήματα ασφαλείας του Internet Explorer, προέβει σε διάφορες αλλαγές και προσθήκες στον κώδικα του IE στο Service Pack 2..
Μεταξύ άλλων αυτές που διαφημίζει περισσότερο είναι : Λειτουργία απενεργοποίησης παραθύρων pop-up, ερώτηση (άδεια) εγκατάστασης των add-on, μπάρα πληροφοριών και δυνατότερη και αυστηρότερη διαχείριση των MIME types.

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2brows.mspx