Θελετε προσωπικό μεταφραστή…??

… Να πατε στο Skype!!! H καινούργια προσφορά του skype έιναι αυτόματη μετάφραση στα τηλεφωνήματα μας σε 150 γλώσσες. Το κόστος για κάθε λεπτό είναι : $2.99 USD [που βεβαίως προορίζεται για επιχειρήσεις και δεν είναι μικρό το κόστος αλλά δεν γνωρίζω και άλλη αντίστοιχη υπηρεσία].Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη κάθε ώρα, κάθε λεπτό, όλο το χρόνο. Οι πιο ζητούμενες αυτή τη στιγμή είναι οι :

1. Spanish
2. Mandarin
3. Russian
4. Vietnamese
5. Korean
6. Cantonese
7. Portuguese
8. Polish
9. French
10. Japanese
11. Arabic
12. Somali
13. Farsi
14. Haitian Creole
15. Italian
16. Hmong
17. German
18. Armenian
19. Tagalog
20. Hindi
21. Khmer
22. Bosnian
23. Punjabi
24. Bengali
25. Turkish
26. Amharic
27. Laotian
28. Albanian
29. Thai
30. Urdu

Πηγη: http://share.skype.com/directory/%3Cb%3Elanguage_line%c2%ae_personal_interpreter%3C%10b%3E/view/

http://cybereddie.blogspot.com