Θα γίνει το 1%, 25%? πΟΤΕ!!!

Η Ελλάδα κατόρθωσε σε ένα εξάμηνο (Ιανουάριος – Ιούνιος 2005) να αυξήσει τις ευροζωνικές συνδέσεις κατά 0.5%, δηλαδή από 0.5% που ήταν να τις κάνει 1%. Όλα αυτά όταν στην Ευρώπη το ποσοστό ξεπερνά το 23%.

ΠΗΓΗ: http://www.computertoday.gr/_NEA/preview_news.asp?CATEGORY_id=39&NEWS_DATA_ID=43172