Θα είμαστε σε θέση να ζούμε έως και 1.000 χρόνια

Η υπολογιζόμενη διάρκεια ζωής αυξάνεται στον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά ο πανεπιστημιακός γενετησιολόγος Aubrey de Grey του Κέιμπριτζ θεωρεί ότι θα επεκταθεί σύντομα στον εντυπωσιακό αριθμό των 1.000 χρόνων. Εξηγεί πως η γήρανση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που συμβαίνει στους οργανισμούς μας, έτσι σε κάποιο σημείο στο μέλλον, καθώς η ιατρική γίνεται όλο και περισσότερο ισχυρή, θα είμαστε σε θέση να εξετάσουμε τη γήρανση εξίσου αποτελεσματικά όπως εξετάζουμε σήμερα πολλές ασθένειες και να την αντιμετωπίσουμε.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4003063.stm