Τελικά το MU Online θα μείνει δωρεάν

Τελικά η Κ2 Networks ανακοίνωσε πως το παιχνίδι θα παραμείνει όπως είναι άλλα θα προστεθεί και μια νέα έκδοση στην οποία θα γίνονται όλα τα νέα events και θα προστίθενται όλα τα νέα όπλα και αντικείμενα. Τελικά κατάλαβαν τα παράπονα των Mutizens και στην ουσία παρέχουν το παιχνίδι δωρεάν άλλα με κανένα support και κανένα feature update (όπως ήταν μέχρι τώρα δηλαδή)

Διαβάστε την ανακοίνωση για το δωρεάν:
http://www.globalmuonline.com/game_notices.php?n=8