Τα Πρώτα σύννεφα σχετικά με την ασφάλεια του Mac OS X

Σας μεταφέρω κατευθείαν το αγγλικό κείμενο:
When the SANS Institute, a computer-security training organization, released its Top-20 vulnerabilities last week, the rankings continued an annual ritual aimed at highlighting the worst flaws for network administrators. This year, the list had something different, however: The group flagged the collective vulnerabilities in Apple Computer’s Mac OS X operating system as a major threat….
http://www.securityfocus.com/news/11359