Τα ‘πρώτα’ έσοδα από την συνεργασία Lenovo – ΙΒΜ

Η Lenovo, η εταιρεία που πήρε τα δικαιώματα των PC της IBM, σε συνεργασία με την AMD, έκλεισαν συμφωνία για προμήθεια 26.000 υπολογιστών σε σχολεία μιας περιοχής της Κίνας, κάτι που κατά κάποιο τρόπο δικαιώνει (και αιτιολογεί) την κίνηση της IBM, αφού τα κέρδη που θα αποκομίσει από αυτή την συμφωνία είναι τεράστια.

http://www.hebei.com.cn/node2/english/hbxw/userobject1ai292163.html
http://www.compshopper.co.uk/shopper/news/67899/amd-to-supply-26000-processors-to-schools-in-china.html