Τα email θα θεωρουνται επισημα εγγραφα.

Σύμφωνα με νομοθετική κατοχύρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με αντίστοιχη πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης, εκδόθηκε εγκύκλιος η οποία αναγνωρίζει τα Ηλεκτρονικά Έγγραφα (emails) τα οποία διακινούνται μέσα από το Διαδίκτυο, ως γνήσια έγγραφα. Με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ επιχειρείται η ταχύτερη και ευκολότερη επικοινωνία των κρατικών υπηρεσιών με τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, είναι δυνατή η επικύρωση των εγγράφων τα οποία διακινούνται με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο και εμπίπτουν στις διατάξεις του αρ. 14 του Ν.2672/98 και στα αρ. 1 & 2 των ΠΔ 342/02 και ΠΔ 150/01. Οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αρχειοθετούν όλα τα εισερχόμενα και εξερχόμενα emails με προηγμένο τρόπο ώστε να εξασφαλίζουν την άμεση επανάκτηση τους κάθε φορά που απαιτείται.
http://www.presspoint.gr/release.asp?id=69774