Σχολιασμός προγραμματιστή του Firefox για τον Internet Explorer 7

Διαβάστε τα σχόλια ενός από τους προγραμματιστές του Firefox, του Asa Dotzler, για τον Internet Explorer 7 beta 2.
Όπως θα δείτε σχολιάζει όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά τα υπέρ και τα κατά του νέου IE, και συγκρίνει κάποια από τα χαρακτηριστικά του με αυτά του FX, και επισημαίνει σε μερικά σημεία πως κάποια από τα θετικά στοιχεία του IE, θα μπορούσε να τα υιοθετήσει και ο FX. Επίσης διευκρινίζει πως το tabbed browsing δεν ανακαλύφθηκε από τους προγραμματιστές της Mozilla αλλά από τον Adam Stiles και υλοποιήθηκε στον browser του Netcaptor.

http://weblogs.mozillazine.org/asa/archives/2006/02/my_thoughts_on.html